شیمیایی مسابقه فرانسه آناناس تعادل

شیمیایی: مسابقه فرانسه آناناس تعادل تلگرام خیال پردازی عصب شناسی ذهن

گت بلاگز اخبار پزشکی مقابله دانشمندان با جاودانه‌شدن سرطان

سرطان، یک آنزیم طبیعی ضدپیری را جهت جاودانه کردن خود، گروگان می‌گیرد و اکنون دانشمندان راهی جهت مقابله با این روند پیدا کرده‌اند. 

مقابله دانشمندان با جاودانه‌شدن سرطان

مقابله دانشمندان با جاودانه شدن سرطان

عبارات مهم : طبیعی

سرطان، یک آنزیم طبیعی ضدپیری را جهت جاودانه کردن خود، گروگان می گیرد و اکنون دانشمندان راهی جهت مقابله با این روند پیدا کرده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، پیری و سرطان در سطح سلولی، دو روی یک سکه هستند. سرعت مکانیزمی که طول عمر سلول را محدود می کند، می تواند کم کردن یابد؛ ولی این کار می تواند آنها را سرطانی کند، لیکن بدون کنترل می شوند.

در حال حاضر، دانشمندان در موسسه فناوری لوزان سوییس (EPFL) روشی را جهت دستکاری این مکانیزم پیدا کرده اند که به طور مؤثری جاودانگی سرطان را از بین می برد و این امکان را فراهم می کند که به آرامی و به شکل طبیعی بمیرد.

مقابله دانشمندان با جاودانه‌شدن سرطان

هر بار که یک سلول تقسیم می شود، منجر به ایجاد نقشه ها و طرح هایی در کروموزوم ها می شود، ولی بعضی از اطلاعات ژنتیکی با هر تقسیم، نابود می شود. جهت محافظت از قطعه های مهم، سر کروموزوم ها با دنباله های تکراری از DNA ، “آشغال” موسوم به “تلومر”(Telomere) پوشیده شده است است.

در نهایت هنگامی که آنها از بین می روند، سلول آسیب پذیر می شود و ما نتیجه آن را به صورت چین و چروک، موهای خاکستری، کم کردن متابولیسم و شانس زیاد جهت مبتلا شدن به بیماری می بینیم.

سرطان، یک آنزیم طبیعی ضدپیری را جهت جاودانه کردن خود، گروگان می‌گیرد و اکنون دانشمندان راهی جهت مقابله با این روند پیدا کرده‌اند. 

بنابراین طول تلومر به طور غیر مستقیم با پیری ارتباط دارد.

اما ما یک محافظ در کنار خود داریم؛ “تلومراز”(Telomerase) آنزیمی است که به طور فعال جهت مقابله با تخریب طبیعی تلومرها عمل می کند و به آنها جهت تقسیم سلولی جان تازه ای می دهد. متأسفانه تلاش های این آنزیم در نهایت بیهوده است و پیری همواره پیروز می شود. با این حال، این آنزیم یک نشانه کلیدی در تحقیقات ضد پیری است و دانشمندان در حال توسعه راه هایی جهت زیاد کردن سطح آن هستند تا عملکرد آن را بیش از حد جنبش کنند.

اما “تلومراز” یک طرف تیره هم دارد. سرطان می تواند آن را برباید تا تومورها عملا جاودانه شوند. مسدود کردن این آنزیم به عنوان یکی از راه های مبارزه با سرطان مورد آزمایش قرار گرفته هست، ولی تا کنون موثر نبوده است.

مقابله دانشمندان با جاودانه‌شدن سرطان

مطالعه تازه “EPFL” نشان داده است که به جای دستکاری مستقیم “تلومراز”، تومورها می توانند دوباره با نشانه قرار دادن تلومرهایشان، فانی شوند.

محققان دو آنزیم آنتی اکسیدانی را که به نام های “PRDX1” و “MTH1” آشنا می شوند، کشف کردند که به محافظت از تلومرها از آسیب اکسیداسیون کمک می کند.

سرطان، یک آنزیم طبیعی ضدپیری را جهت جاودانه کردن خود، گروگان می‌گیرد و اکنون دانشمندان راهی جهت مقابله با این روند پیدا کرده‌اند. 

این تیم متوجه شد که مسدود کردن این دو آنزیم نتیجه بهتری دارد و آسیب پذیر باقی گذاشتن تلومرهای تومور موثر واقع می شود.

اگرچه تلومراز همچنان در تلاش جهت بازیابی و محافظت از آنها بود، ولی تلاشش کافی نبود و سلول ها به طور طبیعی جان خود را از دست دادند.

مقابله دانشمندان با جاودانه‌شدن سرطان

“خواکیم لینگنر”، سرپرست این مطالعه می گوید: ما به جای مهار خود آنزیم، زیرمجموعه آن را نشانه قرار دادیم (انتهای کروموزوم) که آن را از طریق تلومراز غیر قابل تمدید می کند.

این تحقیق در مجله Genes & Development انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: طبیعی | مقابله | دانشمندان | مبارزه با سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz